DEMOLICE KARVINÁ

Firma Robert Kiwak se zaměřuje především na demolice objektů a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch. K těmto demolicím používáme bagry různých velikostí s výkonnými bouracími kladivy a s odborně proškolenou obsluhou. Domy a stavby demolujeme šetrnou technologií postupného odbourávání pomocí strojů nebo i ručně. Veškerý odpad likvidujeme na skládkách k tomu určených a recyklačních místech. Na nakládku a odvoz používáme svou mechanizaci a dopravu.

Demolice budov Karviná

Na veškeré realizované demolice připravíme plán. Naplánované demolice přizpůsobíme požadavkům zákazníků a to nejen termínově, ale i organizačně. Zajistíme maximální ochranu okolí demolice před nežádoucími vlivy na životní prostředí, eliminujeme především prašnost a hluk v souladu s předpisy BOZP a PO. Veškerý vzniklý odpad z realizovaných demolic odstraníme a odvezeme, popřípadě využijeme v souladu s platnou legislativou.

Provádíme:

  • bourání
  • demoliční práce
  • demolice domů, budov a průmyslových areálů
  • demolice betonových a asfaltových ploch
  • likvidace a odvoz odpadu

Demoliční a bourací práce provádíme v Havířově, Karviné, Orlové, Českém Těšíně, Šenově.

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

13 + 12 =