STRUSKA – KARVINÁ

Co je to struska?

Prodej strusky za výhodné ceny z Karviné. Přivezeme vám ji do Havířova, Orlové, Českého Těšína, Rychvaldu, Karviné. Struska je vedlejší produkt tepelných a spalujících procesů. Vzniká jako nechtěná odpadní látka při výrobě oceli, tavení a rafinaci kovů, spalování uhlí, odpadů, dřevní hmoty, spontánně při vývěru lávy – přírodní vulkanická struska. Chemické složení strusky se obecně skládá z oxidů síry, fosforu, křemíku a kovů.

Využití strusky

 • stavební materiál – výroba cementu
 • výroba tepelné izolace
 • v dopravní a inženýrské výstavbě
 • součást stabilních podkladů vozovek
 • složka při budování podkladových vrstev
 • výstavba náspů, zásypů a obsypů
 • posypový materiál pro zimní údržbu komunikací

Druhy strusek

Je mnoho druhů strusek a zde jsou ty nejznámější.

 

Metalurgická struska

 • vzniká při kovovýrobním procesu ve fázi roztavených kovů

Struska z pevných paliv

 • spalováním pevných paliv v tepelných elektrárnách a spalovnách odpadů vzniká  zbytkový popel
 • struska je potom vedena do vodou chlazených komor ke granulaci a odsíření   karbidem vápníku

Vulkanická struska

 • vzniká vývěrem lávy z magmatického prostoru zemského pláště a zemské kůry

 

Máte dotazy? Kontaktujte nás.

5 + 13 =