Prodej uhlí v Karviné

Uhlí je hnědá, černá nebo hnědo-černá hořlavá hornina. Získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů. Uhlí je složeno především z uhlíku, vodíku a kyslíku, obsahuje však také další chemické prvky především síru a příměsi radioaktivní. Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou.

Využití uhlí

 • výroba tepla a elektřiny
 • výroba koksu
 • výroba briket
 • výroba sazí
 • výroba svítiplynu
 • výroba uhelného dehtu
 • palivo

Druhy uhlí v Karviné

Zde je pět nejznámějších druhů uhlí.

Hnědé uhlí

 • používá se k vytápění domácností nebo k výrobě tepla a elektřiny

Černé uhlí

 • má vysokou hustotu, jeho barva je obvykle černá až hnědočerná
 • vzniká rozkladem vyhynulých stromových plavuní (rostlin), které se propadly do bažin

Hnědo-černé uhlí

 • jeho vlastnosti spadají mezi hnědé a černé uhlí
 • využívá se pro výrobu elektřiny, tepla a chemickou výrobu

Lignit

 • také označovaný jako hnědé uhlí je nejméně kvalitní druh uhlí
 • užívá se výhradně pro výrobu elektřiny nebo výrobu technologického tepla

Antracit

 • jde o nejkvalitnější uhlí, používá se na vytápění a k výrobě chemikálií